[Sinh học 9] Chuyên đề Ứng dụng di truyền

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng thái hóa giống
  • Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống
  • Vai trò của phương pháp tự thụ phấn và giao phối gần
  • Hiện tượng ưu thế lai
Nhấn để bật tiếng
X

Thoái hoá do tự thụ phấn và giao phấn; ưu thế lai; các phương pháp chọn lọc

Thoái hoá do tự thụ phấn và giao phấn; ưu thế lai; các phương pháp chọn lọc

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 0

Nội dung bài giảng:

+ Hiện tượng thái hóa giống
+ Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống
+ Vai trò của phương pháp giao phối gần, tự thụ phấn
+ Hiện tượng ưu thế lai

Chưa có thông báo nào