[Vật lí 9] Chuyên đề Quang học

  Mục lục bài giảng
  • Hình dạng
  • Một số khái niệm tính chất
Nhấn để bật tiếng
X

Thấu kính hội tụ

Lý thuyết thấu kính hội tụ

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 12

Chưa có thông báo nào