10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • lý thuyết
  • Câu 1 - 2
  • Câu 3 -4
  • Câu 5 - 7
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 3: HỖN CHIẾN KẾ

Bài 6. Liên hoàn kế P6

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 158

Dạng bài "Tích hợp các quy luật di truyền" là dạng bài khó nhất có thể xuất hiện trong đề thi THPT quốc gia, cô Dương Thu Hà sẽ hướng dẫn các em sử dụng Liên hoàn kế để giải dạng bài tập này. 
Chưa có thông báo nào