10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Câu 1-4
  • Câu 5-11
  • câu 12-20
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 4: BẠI CHIẾN KẾ

Bài 1. Khổ nhục kế - Dạng câu hỏi lí thuyết

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 185

Chưa có thông báo nào