Ôn hè Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Đọc thành tiếng và những lưu ý chung
  • Tổng hợp các chủ điểm và hướng dẫn đọc
  • Hướng dẫn đọc bài
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TẬP ĐỌC

Bài 1: Ôn tập Tập đọc (Phần 1)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 996

Chưa có thông báo nào