Ôn hè Tiếng Việt 4 - Cô Phan Thùy Dương, Cô Đoàn Kiều Anh

  Mục lục bài giảng
  • Thế nào là văn miêu tả?
  • Bố cục bài văn miêu tả cây cối
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ: TẬP LÀM VĂN

Bài 1: Ôn tập Tập làm văn (Phần 1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 872

Chưa có thông báo nào