PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Hội nghị Ianta
  • Sự thành lập Liên Hợp Quốc
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Bài 1: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai được hình thành như thế nào ?

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 17.632

Tóm tắt nội dung:

  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề liên quan đến sự hình thành, xác lập trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.
  • Nội dung và sự nhất trí của các cường quốc trong việc giải quyết vấn đề chiến tranh trong Hội nghị Ianta.
  • Sự thành lập; tổ chức; vai trò; Hiến chương của Liên hợp quốc và mối quan hệ Việt Nam - Liên Hợp quốc.

Chưa có thông báo nào