PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ quốc tế giai đoạn 1945 - 1991
    • Quan hệ gay gắt
    • Quan hệ hòa dịu
  • Quan hệ quốc tế thời hậu chiến tranh lạnh (1991 - 2000)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH

Bài 19: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 2.146

Tóm tắt nội dung:

  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy về diễn biến của quan hệ quốc tế trong giai đoạn 1945 - 2000
  • Phân tích quan hệ quốc tế trong hai giai đoạn: giai đoạn trong thời kì chiến tranh lạnh và hậu chiến tranh lạnh.
  • Giới thiệu nét nổi bật và diễn biến của quan hệ quốc tế ở từng thời kì, kết quả đạt được ra sao.
  • Giới thiệu 1 vài nét chính liên quan đến quan hệ quốc tế giai đoạn hiện nay: vấn đề khủng bố; vấn đề bệnh dịch; vấn đề biển Đông.
Lưu ý: Đọc kĩ SGK, xem video và tập vẽ lại sơ đồ tư duy sau khi học xong. Trả lời hết các câu hỏi trong SGK.

Chưa có thông báo nào