PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 5: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH

Bài 19: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

Độ dài: 45 phút

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt nội dung:

  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy về diễn biến của quan hệ quốc tế trong giai đoạn 1945 - 2000
  • Phân tích quan hệ quốc tế trong hai giai đoạn: giai đoạn trong thời kì chiến tranh lạnh và hậu chiến tranh lạnh.
  • Giới thiệu nét nổi bật và diễn biến của quan hệ quốc tế ở từng thời kì, kết quả đạt được ra sao.
  • Giới thiệu 1 vài nét chính liên quan đến quan hệ quốc tế giai đoạn hiện nay: vấn đề khủng bố; vấn đề bệnh dịch; vấn đề biển Đông.
Lưu ý: Đọc kĩ SGK, xem video và tập vẽ lại sơ đồ tư duy sau khi học xong. Trả lời hết các câu hỏi trong SGK.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ quốc tế giai đoạn 1945 - 1991
    • Quan hệ gay gắt
    • Quan hệ hòa dịu
  • Quan hệ quốc tế thời hậu chiến tranh lạnh (1991 - 2000)
X