PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ quốc tế giai đoạn 1945 - 1991
    • Quan hệ gay gắt
    • Quan hệ hòa dịu
  • Quan hệ quốc tế thời hậu chiến tranh lạnh (1991 - 2000)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH

Bài 19: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.872

Tóm tắt nội dung:

  • Hướng dẫn các em vẽ sơ đồ tư duy về diễn biến của quan hệ quốc tế trong giai đoạn 1945 - 2000
  • Phân tích quan hệ quốc tế trong hai giai đoạn: giai đoạn trong thời kì chiến tranh lạnh và hậu chiến tranh lạnh.
  • Giới thiệu nét nổi bật và diễn biến của quan hệ quốc tế ở từng thời kì, kết quả đạt được ra sao.
  • Giới thiệu 1 vài nét chính liên quan đến quan hệ quốc tế giai đoạn hiện nay: vấn đề khủng bố; vấn đề bệnh dịch; vấn đề biển Đông.
Lưu ý: Đọc kĩ SGK, xem video và tập vẽ lại sơ đồ tư duy sau khi học xong. Trả lời hết các câu hỏi trong SGK.

Chưa có thông báo nào