PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 17: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Tổng khởi nghĩa tháng Tám và nước Việt Nam DCCH ra đời.

Độ dài: 36 phút

Tóm tắt nội dung

- Giúp HS củng cố, nắm chắc các kiến thức đã học về cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm

- Hướng dẫn HS cách làm câu hỏi TN ở từng cấp độ kiến thức, cách chọn đáp án đúng, loại bỏ đáp án nhiễu.

Trao đổi bài (1)

X