PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Câu 65 - 69
  • Câu 70 - 79
  • Câu 80 - 85
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945

Bài 17: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Tổng khởi nghĩa tháng Tám và nước Việt Nam DCCH ra đời.

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 983

- Giúp HS củng cố, nắm chắc các kiến thức đã học về cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm

- Hướng dẫn HS cách làm câu hỏi TN ở từng cấp độ kiến thức, cách chọn đáp án đúng, loại bỏ đáp án nhiễu.

Chưa có thông báo nào