PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vấn đề hậu phương trong kháng chiến chống Pháp - khái quát từ 1946 - 1954
  • Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954

Bài 26: Vấn đề hậu phương trong kháng chiến chống Pháp. Đại hội II.

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.214


  • Trình bày nội dung kiến thức về Đại hội II thông qua sơ đồ tư duy.
  • Hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi cụ thể có liên quan trực tiếp đến bài học thông qua các sơ đồ tư duy để các em nắm được bản chất của các vấn đề.
  • Rèn kĩ năng làm bài, kĩ năng trình bày vấn đề lịch sử

Chưa có thông báo nào