PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Bài 19: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới (phần 1)

Độ dài: 18 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu quá trình Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng ra các nước châu Âu.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Chiến tranh TG bùng nỏ và lan rộng Châu Âu
X