PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Chiến tranh TG bùng nỏ và lan rộng Châu Âu
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (THAM KHẢO)

Bài 19: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới (phần 1)

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 662

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu quá trình Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng ra các nước châu Âu.

Chưa có thông báo nào