PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm chung
  • Mạng lưới đô thị hóa và ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội. Câu hỏi trắc nghiệm
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM

Bài 13: Đô thị hóa

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 995

- Hướng dẫn HS nắm những kiến thức : khái niệm đô thị hóa, quá trình đô thị hóa ở nước ta. Mạng lưới đô thị và những ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào