PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm chung
  • Mạng lưới đô thị hóa và ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội. Câu hỏi trắc nghiệm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2: ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM

Bài 13: Đô thị hóa

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 802

- Hướng dẫn HS nắm những kiến thức : khái niệm đô thị hóa, quá trình đô thị hóa ở nước ta. Mạng lưới đô thị và những ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội.

- Hướng dẫn trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào