PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò của bảng số liệu thống kê
  • Cách sử dụng và khai thác bảng số liệu thống kê
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: THỰC HÀNH KĨ NĂNG ĐỊA LÍ

Bài 33: Thực hành kĩ năng Địa lí với bảng số liệu

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 549

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu vai trò của bảng số liệu thống kê.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách sử dụng, khai thác bảng số liệu thống kê.
- Các dạng bài thường gặp với bảng số liệu thống kê

Chưa có thông báo nào