PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vai trò của bảng số liệu thống kê
  • Cách sử dụng và khai thác bảng số liệu thống kê
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5: THỰC HÀNH KĨ NĂNG ĐỊA LÍ

Bài 33: Thực hành kĩ năng Địa lí với bảng số liệu

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 447

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu vai trò của bảng số liệu thống kê.

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu cách sử dụng, khai thác bảng số liệu thống kê.
- Các dạng bài thường gặp với bảng số liệu thống kê

Chưa có thông báo nào