PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Ví trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
  • ĐK tự nhiên
  • Dân cư xã hội
  • Kinh tế
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA (THAM KHẢO)

Bài 10: Khu vực Đông Nam Á - Phần 1

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 237

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những nội dung về khu vực Đông Nam Á: Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ; điều kiện tự nhiên; dân cư xã hội, kinh tế

Chưa có thông báo nào