PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí địa lí
  • Đặc điểm tự nhiên
  • Dân cư xã hội
  • Kinh tế
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA (THAM KHẢO)

Bài 12: Ô-xtrây-li-a

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 92

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của Ô-xtrây-li-a.

- Hướng dẫn học sinh làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Chưa có thông báo nào