PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 12: Ô-xtrây-li-a

Độ dài: 35 phút

Tóm tắt nội dung

- Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế của Ô-xtrây-li-a.

- Hướng dẫn học sinh làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Vị trí địa lí
  • Đặc điểm tự nhiên
  • Dân cư xã hội
  • Kinh tế
X