PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

  Mục lục bài giảng
  • Quyền bầu cử, ứng cử của công dân
  • Câu hỏi ôn tập
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7 : Công dân với các quyền dân chủ

Bài 19: Khi nào công dân có quyền bầu cử và ứng cử?

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 448

- Hệ thống kiến thức về quyền bầu cử và ứng cử của công dân - một trong những quyền dân chủ cơ bản của công dân.

- Hướng dẫn trả lời những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học
* Đính chính : Câu hỏi số 7 (clip2: câu hỏi ôn tập) sửa lại thành : Nhận định nào sau đây là đúng khi xác định người được thực hiện quyền bầu cử.
Phần Ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử là nội dung tinh giản, HS xem để tham khảo

Chưa có thông báo nào