PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng

Chuyên đề 7 : Công dân với các quyền dân chủ

Bài 19: Khi nào công dân có quyền bầu cử và ứng cử?

Độ dài: 32 phút

Tóm tắt nội dung

- Hệ thống kiến thức về quyền bầu cử và ứng cử của công dân - một trong những quyền dân chủ cơ bản của công dân.

- Hướng dẫn trả lời những câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học
* Đính chính : Câu hỏi số 7 (clip2: câu hỏi ôn tập) sửa lại thành : Nhận định nào sau đây là đúng khi xác định người được thực hiện quyền bầu cử.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Quyền bầu cử, ứng cử của công dân
  • Câu hỏi ôn tập
X