PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3. Bài tập về phản ứng tráng gương
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1-4
    • Ví dụ 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 4.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về anđehit (Phần 2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 17.301

Hướng dẫn học phương pháp làm một số dạng bài liên quan đến andehit: dạng bài đốt cháy, ...

Chưa có thông báo nào