PEN-C Hóa học - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3. Bài tập về phản ứng tráng gương
    • Lý thuyết
    • Ví dụ 1-4
    • Ví dụ 5, 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC

Bài 4.2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về anđehit (Phần 2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 17.179

Hướng dẫn học phương pháp làm một số dạng bài liên quan đến andehit: dạng bài đốt cháy, ...

Chưa có thông báo nào