Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 3 : LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Bài 36: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Độ dài: 18 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung quá trình các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
X