Học tốt 11

PEN-C Khoa học xã hội - Cô Hương, Thầy Hà, Thầy Năng (2018-2019)

CHUYÊN ĐỀ 8 : ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Bài 1: Việt Nam và Đông Nam Á.

Độ dài: 23 phút

Tóm tắt nội dung

Bài giảng hướng dẫn học sinh tìm hiểu những kiến thức thể hiện sự liên hệ giữa Việt Nam và Đông Nam Á về tự nhiên, văn hóa, xã hội, kinh tế. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Đông Nam Á.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm tự nhiên
  • Dân cư xã hội
X