PEN-C Ngữ văn - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với Đế Thích
    • Vai trò, vị trí của cuộc đối thoại
    • Cuộc tranh luận quyết liệt giữa 2 quan niệm sống
    • Những quyết định lớn lao, quan trọng của hồn Trương Ba
  • Giá trị, ý nghĩa của cuộc đối thoại
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 46: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Phần 3)

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 1.063


Bên cạnh cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác anh hàng thịt, chúng ta còn cần phải lưu ý đến cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với Đế Thích. Đây chính là cuộc đối thoại bộc lộ được tư tưởng, chủ đề của vở kịch:
"Không thể sống bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn"

Chưa có thông báo nào