PEN-C Ngữ văn - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với Đế Thích
    • Vai trò, vị trí của cuộc đối thoại
    • Cuộc tranh luận quyết liệt giữa 2 quan niệm sống
    • Những quyết định lớn lao, quan trọng của hồn Trương Ba
  • Giá trị, ý nghĩa của cuộc đối thoại
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 46: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Phần 3)

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 1.154


Bên cạnh cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác anh hàng thịt, chúng ta còn cần phải lưu ý đến cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba với Đế Thích. Đây chính là cuộc đối thoại bộc lộ được tư tưởng, chủ đề của vở kịch:
"Không thể sống bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn"

Chưa có thông báo nào