PEN-C Ngữ văn - Thầy Phạm Hữu Cường

  Mục lục bài giảng
  • Tác giả
  • Tác phẩm
  • 2 câu đề và 2 câu thực
  • 2 câu luận và 2 câu kết
  • Liên hệ
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 04: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 11 (THAM KHẢO)

Bài 19: Tự tình

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 392

Chưa có thông báo nào