PEN-C Toán - Thầy Lê Anh Tuấn

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán mẫu
  • A. Phương trình mặt phẳng
  • Trường hớp 1
  • Trường hợp 2 ( 1 - 2)
  • Ví du minh họa (3 - 4 - 5)
  • TH khác
  • Ví dụ minh họa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 06. HÌNH HỌC GIẢI TÍCH OXYZ.

Bài 3.Tư duy giải bài toán viết phương trình “Đường thẳng - Mặt phẳng - Mặt cầu” (Phần 1)

Độ dài: 63 phút - Số lượt học 7.855

Chưa có thông báo nào