PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Nguyên lí hoạt động:
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Máy phát điện xoay chiều một pha
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Máy phát điện xoay chiều ba pha
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 15. Nguyên lí và máy phát điện xoay chiều

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 42.491

Chưa có thông báo nào