PEN-C Vật lí - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
 • Nguyên lí hoạt động:
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Máy phát điện xoay chiều một pha
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Máy phát điện xoay chiều ba pha
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 15. Nguyên lí và máy phát điện xoay chiều

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 40.149

Chưa có thông báo nào