Ôn luyện Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Người làm trò chơi
  • Ôn tập kiến thức
  • Lưu ý
  • Tả bạn thân của em
Nhấn để bật tiếng

Ôn luyện văn miêu tả

Bài 02: Luyện tập tả người (quan sát và chọn lọc chi tiết)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 447


Tiếp nối mạch bài giảng ôn luyện về văn miêu tả, hôm nay, cô giáo Trần Thu Hoa sẽ hướng dẫn các em ôn luyện về văn tả người với hai phần kiến thức quan trọng là quan sát và chọn lọc chi tiết. Các em cùng theo dõi bài giảng và làm Phiếu bài tập nhé!

Chưa có thông báo nào