Ôn luyện Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Nghe bài hát
  • Tả ngoại hình
  • Tả hoạt động
  • Đề bài thầy cô yêu em
Nhấn để bật tiếng

Ôn luyện văn miêu tả

Bài 03: Luyện tập tả người (tả ngoại hình, tả hoạt động)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 404

Chưa có thông báo nào