Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • 1) Điện năng
  • 2) Công của dòng điện
  • 3) Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Bài 12: Điện năng - Công của dòng điện

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 963

Chưa có thông báo nào