Vật lí 9 - Thầy Nguyễn Quyết Thắng

  Mục lục bài giảng
  • I) Giới thiệu
  • II) Lực từ
  • III) Từ trường
    • 1) Thí nghiệm + Kết luận
    • 2) Cách nhận biết từ trường
  • IV) Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Bài 2: Tác dụng từ của dòng điện - Từ tr­ường

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 852

Chưa có thông báo nào