Địa lí 9 - Cô Dương Thu Hương

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

SỰ PHÂN BỐ LÃNH THỔ

Bài 26 : Vùng Đông Nam Bộ (phần 3)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 11

Bài giảng tiếp tục hướng dẫn học sinh những kiến thức về vùng Đông Nam Bộ và luyện tập thông qua một số câu hỏi trắc nghiệm

Chưa có thông báo nào