Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Tóm tắt + Dạng 1
  • Dạng 2
  • Dạng 3
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Bài 8: Bài tập về ADN

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 920

Nội dung bài giảng:


Chưa có thông báo nào