Ôn luyện Sinh học 9 - Cô Dương Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Bài 13: Bài tập về đột biến số lượng NST đa bội

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 110

Nội dung bài giảng:

Các dạng bài tập về đột biến đa bội - đột biến số lượng NST.

Chưa có thông báo nào