Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Nghe - viết
  • Phân biệt phụ âm đầu r/d/gi
  • Luyện tập - Tuần 19
  • Luyện tập - tuần 20
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 19: NGƯỜI CÔNG DÂN

Chính tả: Phân biệt âm đầu r/d/gi, âm chính o/ô

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 532

Trong bài giảng Phân biệt âm đầu r/d/gi, âm chính o/ô, cô giáo Trần Thu Hoa sẽ hướng dẫn các em phân biệt chi tiết, cụ thể từng âm đầu r/d, gi, âm chính o/ô và chữa các bài tập. Các em cùng theo dõi bài giảng nhé!
Lưu ý: Bài giảng gồm hai bài: Phân biệt âm đầu r/d/gi, âm chính o/ô (Tuần 19) và Phân biệt âm đầu r/d/gi, âm chính o/ô (Tuần 20).

Chưa có thông báo nào