Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc và giải nghĩa từ khó
  • Tìm hiểu bài
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 20: NGƯỜI CÔNG DÂN

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.127


Chào các em!
Để bắt đầu tuần học thứ 20, các em hãy cùng cô giáo Trần Thu Hoa tìm hiểu tác phẩm Thái sư Trần Thủ Độ. Thái sư là một tấm gương mẫu mực, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước. Và để hiểu rõ về ông cũng như nội dung bài học hôm nay, các em hãy cùng lắng nghe và ghi chép bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào