Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Tuần 20
    • Bài 1, 2
    • Bài 3, 4
  • Tuần 21
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 20: NGƯỜI CÔNG DÂN

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ - Công dân

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 797


Trong bài giảng Mở rộng vốn từ - Công dân, cô giáo sẽ hướng dẫn các em cách làm chi tiết các bài tập có trong sách giáo khoa. Các em cùng mở sách, vừa lắng nghe cô giáo giảng bài vừa làm bài theo để đạt được hiểu quả cao nhất nhé! Chúc các em học tốt!
Lưu ý: Bài giảng gồm hai bài là Mở rộng vốn từ - Công dân (Tuần 20) và Mở rộng vốn từ - Công dân (Tuần 21).

Chưa có thông báo nào