Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Luyện đọc và giải nghĩa từ khó
  • Tìm hiểu nội dung bài học
    • Câu 1, 2
    • Câu 3, 4
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 20: NGƯỜI CÔNG DÂN

Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 678


Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng nói về nhà tư sản Đỗ Đình Thiện, một nhà tư sản yêu nước, ủng hộ của cải vật chất và cả tinh thần cho Cách mạng. Các em hãy cùng theo dõi bài giảng để nắm được những đóng góp to lớn của ông cũng như học tập và nâng cao trách nhiệm của bản thân đối với đất nước nhé! Trong bài giảng, bên cạnh việc giúp các em tìm hiểu thật kĩ nội dung bài, cô giáo cũng sẽ giúp các em luyện đọc và giải nghĩa từ khó nữa nhé!

Chưa có thông báo nào