Tiếng Việt 5 - Cô Trần Thu Hoa

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu ví dụ
  • Các bước thực hiện chương trình hoạt động
  • Tuần 21
Nhấn để bật tiếng

TUẦN 20: NGƯỜI CÔNG DÂN

Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 728


Trong bài giảng Lập chương trình hoạt động, cô giáo Trần Thu Hoa sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu ví dụ cũng như các bước thực hiện chương trình hoạt động. Các em cùng theo dõi bài giảng và ghi chép bài thật cẩn thận để nắm thật chắc cách làm nhé!
Lưu ý: Bài giảng gồm hai bài: Lập chương trình hoạt động (Tuần 20) và Lập chương trình hoạt động (Tuần 21).

Chưa có thông báo nào