Vật lí 8 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Vận tốc là gì
  • Công thức tính vận tốc
  • Đơn vị tính vận tốc
  • Bài tập vận dụng 1
  • Bài tập vận dụng 2
  • Bài tập vận dụng 3
Nhấn để bật tiếng

Chương 1. Cơ học

Bài 2. Vận tốc

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 2.161

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Vận tốc
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào