Vật lí 8 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt lượng mà vật thu vào để tăng nhiệt độ
  • Công thức tính nhiệt lượng
  • Vận dụng: Câu C8 - C9
  • Vận dụng: Câu C10
Nhấn để bật tiếng

Chương 2. Nhiệt Học

Bài 5. Công thức tính nhiệt lượng

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 690

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Công thức tính nhiệt lượng
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào