Vật lí 9 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Vật có màu dưới ánh sáng trắng
  • Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. QUANG HỌC

Bài 14: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 180

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1.Khi nhìn thấy vật màu nào thì có ánh sáng màu đó đi từ vật đến mắt ta.
2. Vật màu trắng có khả năng tán xạ tốt tất cả ánh sáng màu.
3. Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác.
4. Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào.

Chưa có thông báo nào