Vật lí 7 - Thầy Vũ Văn Tuân

  Mục lục bài giảng
  • Tác dụng nhiệt
  • Tác dụng phát sáng
  • Vận dụng
Nhấn để bật tiếng

Chương 3. Điện học

Bài 6. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.461

Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp kiến thức về Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào