Ôn luyện Vật lí 6 - Cô Bùi Thị Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Sự nở vì nhiệt của chất rắn khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn
  • Vận dụng
  • Bảng kép
  • Kết luận
  • Câu 1 -> 5
  • Bài 1, 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC

Bài 4. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.239


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Bài 4. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào