Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp làm bài
  • Dạng bài:
    • 1) Dạng bài không giới hạn thuốc thử
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN VÔ CƠ

Chuyên đề 3.1. Bài tập nâng cao về nhận biết- điều chế - tách chất (Phần 1)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 715

Chưa có thông báo nào