Nâng cao Hóa học 9 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • 1) Một số công thức cần nhớ
  • 2) Bài tập
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO PHẦN VÔ CƠ

Chuyên đề 6.1. Bài tập nâng cao về tính C%, CM, m, V…(Phần 1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 549

Chưa có thông báo nào