PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng quang điện trong (quang dẫn
  • Cơ chế hiện tượng quang điện trong
  • So sánh HTQD và HTQD trong
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 03. Hiện tượng quang điện trong (U70)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 3.840

Chưa có thông báo nào