HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Cách sử dụng của Modal verbs
  • Luyện tập về modal verbs
  • Modal perfect và luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

GRAMMAR

Bài 17. Modal verbs & Modal perfect

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2.322

Chưa có thông báo nào