HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Cách dùng danh động từ
  • Cách dùng động từ nguyên thể có
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

GRAMMAR

Bài 24. Danh động từ và động từ nguyên thể

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 622

Chưa có thông báo nào