HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
    • Từ và cấu tạo từ Tiếng Việt
    • Từ đơn và từ phức
  • Bài tập
    • Bài 1, bài 2
    • Bài 3, bài 4, bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 01: Từ phân loại theo cấu tạo

Bài 01: Từ và cấu tạo từ

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 3.667

Chưa có thông báo nào