HM6 Tổng ôn Tiếng Việt - Cô Nguyễn Hải, Cô Bùi Thị Tú

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức
  • Luyện tập
Nhấn để bật tiếng
X

CĐ12: Văn kể chuyện

Bài 03: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 331

Chưa có thông báo nào