HM6 Tổng ôn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Mai Hương

  Mục lục bài giảng
  • Các thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn
Nhấn để bật tiếng
X

GRAMMAR

Bài 14. Các thì quá khứ (p.1)

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 987

Chưa có thông báo nào