PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết đột biến Gen
  • Ví dụ 1, 2
  • Bài tập đột biến Gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 21: Bài tập về đột biến khó mà dễ

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 2.053

chú ý: Ví dụ 2: Amt = Tmt = 383 (2^2 -1) = 1149

Chưa có thông báo nào