Luyện thi tốt nghiệp THPT tổ hợp Khoa học xã hội (PEN-C)

Khóa học Luyện thi tốt nghiệp THPT PEN-C tổ hợp Khoa học xã hội bao gồm 3 môn Lịch sử, Địa lí, GDCD với sự giảng dạy cuốn hút của 3 giáo viên giàu kinh nghiệm đến từ trường các trường ĐH, THPT nổi tiếng ở Hà Nội.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Khóa học Luyện thi đại học PEN-C tổ hợp các môn khoa học xã hội phù hợp hơn với những học sinh có học lực Trung bình - Trung bình khá, nhất là các Bạn vốn “sợ” và "ngại" học các môn khoa học xã hội. Trong khóa học, các thầy/cô giáo sẽ hệ thống lại toàn bộ các kiến thức nằm trong cấu trúc đề thi bằng hệ thống các phương pháp dễ nhớ, dễ hiểu. Bên cạnh đó, khóa học cũng cung cấp các kiến thức và các phương pháp làm các dạng bài thiết yếu, bám sát cấu trúc đề thi để Bạn tự tin bước vào phòng thi và hoàn thành xuất sắc bài làm của mình.

Cuối mỗi chuyên đề đều có đề kiểm tra năng lực được chia thành 4 level để học sinh thử thách và đánh giá mức độ nắm vững kiến thức theo từng chuyên đề của mình. Đề thi 4 level được xây dựng theo 4 cấp độ câu hỏi Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao. Vượt qua level thấp mới được thi tiếp level cao hơn. Hoàn thành 4 level là đã nắm vững kiến thức trong chuyên đề.

Đăng ký để trải nghiệm khóa học ngay!Các yêu cầu khóa học

Đã trang bị kiến thức cơ bản của môn học trước khi tham gia khóa học.

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ được:
 • Biết cách làm các dạng bài trong cấu trúc đề thi để lấy điểm.
 • Được rèn luyện phương pháp làm bài thông qua hệ thống bài tập tự luyện đa dạng
 • Được trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ học tập nhiệt tình, chu đáo

Đối tượng

Học sinh có nhu cầu ôn thi đại học môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

Môn Lịch sử

CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945 – 2000)


CHUYÊN ĐỀ 4: MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)


 • Bài 13: Nước Mĩ (1945 – 2000).

  • (23/05/2021)
  • 1
 • Bài 14: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Nước Mĩ (1945 – 2000).

  • (25/05/2021)
  • 1
 • Bài 15: Tây Âu (1945 - 2000). Tổ chức EU.

  • (27/05/2021)
  • 1
 • Bài 16: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Các nước Tây Âu (1945 – 2000)

  • (29/05/2021)
  • 1
 • Bài 17: Nhật Bản sau (1945 – 2000).

  • (31/05/2021)
  • 1
 • Bài 18: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Nhật Bản (1945 – 2000

  • (02/06/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 5: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH


 • Bài 19: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

  • (04/06/2021)
  • 1
 • Bài 20: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần QHQT trong và sau thời kì CT lạnh

  • (06/06/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 6: CÁCH MẠNG KH – CN VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA


 • Bài 21: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa .

  • (08/06/2021)
  • 1
 • Bài 22: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần CM KH - CN và xu thế toàn cầu hóa.

  • (10/06/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 1: VIỆT NAM 1919 - 1930


 • Bài 1: Lịch sử Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có gì khác trước? miễn phí

  • 56 phút
  • 1
 • Bài 2: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919 -1925).

  • (14/06/2021)
  • 1
 • Bài 3: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1930

  • (16/06/2021)
  • 1
 • Bài 4: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 -1930).

  • (18/06/2021)
  • 1
 • Bài 5: Sự ra đời và hoạt động của các tổ chức cách mạng trong những năm 20 của thế kỷ XX.

  • (20/06/2021)
  • 1
 • Bài 6: Các tổ chức cách mạng và các tổ chức Cộng sản có gì khác nhau?

  • (22/06/2021)
  • 1
 • Bài 7: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào DTDC ở Việt Nam (1925 – 1930).

  • (24/06/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 2: VIỆT NAM 1930 - 1945


 • Bài 8: Phong trào cách mạng 1930 -1931 có tính chất gì?

  • (26/06/2021)
  • 1
 • Bài 9: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào cách mạng 1930 - 1931.

  • (28/06/2021)
  • 1
 • Bài 10: Phong trào dân chủ 1936 -1939.

  • (30/06/2021)
  • 1
 • Bài 11: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần phong trào dân chủ 1936 -1939.

  • (02/07/2021)
  • 1
 • Bài 12: Những vấn đề cần lưu ý trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 -1945

  • (05/07/2021)
  • 1
 • Bài 13: Những câu hỏi trắc nghiệm cần lưu ý trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 -1945

  • (07/07/2021)
  • 1
 • Bài 14: Công lao của Nguyễn Ái Quốc từ khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. miễn phí

  • 24 phút
  • 1
 • Bài 15: Cách mạng tháng Tám năm 1945 có ảnh hưởng như thế nào đến phong trào cách mạng thế giới?

  • (12/07/2021)
  • 1
 • Bài 16: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Cao trào kháng Nhật cứu nước (giữa tháng 3 đến tháng 8 - 1945).

  • (14/07/2021)
  • 1
 • Bài 17: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Tổng khởi nghĩa tháng Tám và nước Việt Nam DCCH ra đời.

  • (16/07/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 3: VIỆT NAM 1945 - 1954


 • Bài 18: Tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám. Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.

  • (19/07/2021)
  • 1
 • Bài 19: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần tình hình Việt Nam từ ngày 2-9-1945 đến ngày 19-12-1946.

  • (21/07/2021)
  • 1
 • Bài 20: Những thắng lợi của Việt Nam trên mặt trận quân sự từ 12-1946 đến tháng 5 - 1954 (Tiết 1)

  • (23/07/2021)
  • 1
 • Bài 21: Những thắng lợi của Việt Nam trên mặt trận quân sự từ 12-1946 đến tháng 5 - 1954 (Tiết 2)

  • (26/07/2021)
  • 1
 • Bài 22: Chiến dịch Điện Biên Phủ

  • (28/07/2021)
  • 1
 • Bài 23: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần những thắng lợi trên lĩnh vực quân sự trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) (Tiết 1)

  • (30/07/2021)
  • 1
 • Bài 24: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần những thắng lợi trên lĩnh vực quân sự trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) (Tiết 2)

  • (02/08/2021)
  • 1
 • Bài 25: Vì sao biết là hạn chế nhưng ta vẫn ký với Pháp Hiệp định Gionevo năm 1954?

  • (04/08/2021)
  • 1
 • Bài 26: Vấn đề hậu phương trong kháng chiến chống Pháp. Đại hội II.

  • (06/08/2021)
  • 1
 • Bài 27: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần những thắng lợi trên mặt trận chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp.

  • (09/08/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 4: VIỆT NAM 1954 – 1975


 • Bài 28: Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ (1954). Nhiệm vụ cách mạng trong thời kì mới.

  • (11/08/2021)
  • 1
 • Bài 29: Những câu hỏi cần lưu ý về tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ (1954)

  • (13/08/2021)
  • 1
 • Bài 30: Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới

  • (16/08/2021)
  • 1
 • Bài 31: Miền Nam đấu tranh chống chiến lược

  • (18/08/2021)
  • 1
 • Bài 32: Miền Nam chiến đấu chống

  • (20/08/2021)
  • 1
 • Bài 33: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần cách mạng hai miền Nam - Bắc (1965 - 1968).

  • (23/08/2021)
  • 1
 • Bài 34: Miền Nam chiến đấu chống chiến lược

  • (25/08/2021)
  • 1
 • Bài 35: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần cách mạng hai miền Nam - Bắc (1969 - 1973).

  • (27/08/2021)
  • 1
 • Bài 36: Miền Bắc hai lần chống Chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mĩ, làm nghĩa vụ hậu phương (1965 - 1973).

  • (30/08/2021)
  • 1
 • Bài 37: Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

  • (01/09/2021)
  • 1
 • Bài 38: Kháng chiến chống Mĩ cứu nước kết thúc thắng lợi (1973 - 1975) (Phần 1)

  • (03/09/2021)
  • 1
 • Bài 39: Kháng chiến chống Mĩ cứu nước kết thúc thắng lợi (1973 - 1975) (Phần 2)

  • (06/09/2021)
  • 1
 • Bài 40: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

  • (08/09/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 5: VIỆT NAM 1975 - 2000


 • Bài 41: Tình hình Việt Nam từ 1975 đến 2000.

  • (10/09/2021)
  • 1
 • Bài 42: Những câu hỏi cần lưu ý khi học phần Tình hình Việt Nam 1975 - 2000

  • (13/09/2021)
  • 1
 • Bài 43: Ôn luyện tổng hợp (phần lớp 12)

  • (15/09/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 1: NHẬT BẢN TỪ THẾ KỈ XIX ĐÊN 1945


 • Bài 1: Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

  • (17/09/2021)
  • 1
 • Bài 2: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

  • (20/09/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC NƯỚC Á - PHI - MĨ LATINH TỪ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẾN 1945


 • Bài 3: Ấn Độ từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 1)

  • (22/09/2021)
  • 1
 • Bài 4. Ấn Độ từ nửa sau thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)

  • (23/09/2021)
  • 1
 • Bài 5: Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 1)

  • (25/09/2021)
  • 1
 • Bài 6: Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)

  • (27/09/2021)
  • 1
 • Bài 7: Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945

  • (29/09/2021)
  • 1
 • Bài 8: Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 2)

  • (01/10/2021)
  • 1
 • Bài 9: Các nước Đông Nam Á từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945 (phần 3)

  • (04/10/2021)
  • 1
 • Bài 10: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỷ XIX đến năm 1945)

  • (06/10/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 3: CM THÁNG MƯỜI NGA (1917). CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)


 • Bài 11: Cách mạng tháng Mười Nga 1917

  • (08/10/2021)
  • 1
 • Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

  • (11/10/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 4: CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (1921 - 1941)


 • Bài 13: Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 -1941)

  • (13/10/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC NƯỚC TBCN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1919 - 1939)


 • Bài 14: Trật tự Vecxai - Oasinhtơn và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 (phần 1)

  • (15/10/2021)
  • 1
 • Bài 15: Trật tự Vecxai - Oasinhtơn và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 (phần 2)

  • (18/10/2021)
  • 1
 • Bài 16: Nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và sự hình thành chủ nghĩa phát xít

  • (20/10/2021)
  • 1
 • Bài 17: Nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chính sách mới của Tổng thống Rudơven

  • (22/10/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI


 • Bài 18: Quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ hai

  • (25/10/2021)
  • 1
 • Bài 19: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới (phần 1)

  • (27/10/2021)
  • 1
 • Bài 20: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) và tác động của nó đến tình hình thế giới (phần 2)

  • (29/10/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 7: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 - 1918)


 • Bài 21: Âm mưu và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 (phần 1)

  • (01/11/2021)
  • 1
 • Bài 22: Âm mưu và quá trình Pháp xâm lược Việt Nam từ 1858 đến 1884 (phần 2)

  • (03/11/2021)
  • 1
 • Bài 23: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 1)

  • (05/11/2021)
  • 1
 • Bài 24: Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến năm 1884 (phần 2)

  • (08/11/2021)
  • 1
 • Bài 25: Phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX (phần 1)

  • (10/11/2021)
  • 1
 • Bài 26: Phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX (phần 2)

  • (12/11/2021)
  • 1
 • Bài 27:Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

  • (15/11/2021)
  • 1
 • Bài 28:Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 1)

  • (17/11/2021)
  • 1
 • Bài 29:Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 2)

  • (19/11/2021)
  • 1
 • Bài 30 :Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

  • (22/11/2021)
  • 1

Môn Địa lí

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM


CHUYÊN ĐỀ 2: ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM


 • Bài 11: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

  • (07/06/2021)
  • 1
 • Bài 12: Lao động và việc làm

  • (10/06/2021)
  • 1
 • Bài 13: Đô thị hóa

  • (14/06/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 3: ĐỊA LÍ KINH TẾ VIỆT NAM


 • Bài 14: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

  • (17/06/2021)
  • 1
 • Bài 15: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

  • (21/06/2021)
  • 1
 • Bài 16: Vấn đề phát triển nông nghiệp miễn phí

  • 48 phút
  • 1
 • Bài 17: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

  • (28/06/2021)
  • 1
 • Bài 19: Cơ cấu ngành công nghiệp

  • (05/07/2021)
  • 1
 • Bài 20: Các ngành công nghiệp trọng điểm

  • (08/07/2021)
  • 1
 • Bài 21: Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  • (12/07/2021)
  • 1
 • Bài 22: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

  • (15/07/2021)
  • 1
 • Bài 23: Vấn đề phát tiển thương mại và du lịch

  • (19/07/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊA LÍ VÙNG KINH TẾ


 • Bài 24: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

  • (22/07/2021)
  • 1
 • Bài 25: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngànhVùng Đồng Bằng Sông Hồng miễn phí

  • 37 phút
  • 1
 • Bài 26: Vấn đề phát triển KT - XH ở Bắc Trung Bộ

  • (29/07/2021)
  • 1
 • Bài 27: Vấn đề phát triển KT - XH ở Duyên hải Nam Trung Bộ

  • (02/08/2021)
  • 1
 • Bài 28: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

  • (05/08/2021)
  • 1
 • Bài 29: Vấn đề khai thác theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

  • (09/08/2021)
  • 1
 • Bài 30: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạotự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long

  • (12/08/2021)
  • 1
 • Bài 31: Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

  • (16/08/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 5: THỰC HÀNH KĨ NĂNG ĐỊA LÍ


 • Bài 33: Thực hành kĩ năng Địa lí với bảng số liệu

  • (19/08/2021)
  • 1
 • Bài 34: Thực hành kĩ năng Địa lí với biểu đồ

  • (23/08/2021)
  • 1
 • Bài 35: Thực hành kĩ năng Địa lí với Atlat Địa lí Việt Nam

  • (26/08/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 6: KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI


 • Bài 1: Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

  • (30/08/2021)
  • 1
 • Bài 2: Một số vấn đề của châu Phi

  • (03/09/2021)
  • 1
 • Bài 3: Một số vấn đề của Mĩ Latinh

  • (06/09/2021)
  • 1
 • Bài 4: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

  • (09/09/2021)
  • 1

CHUYÊN ĐỀ 7: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA


 • Bài 5: Hợp chúng quốc Hoa Kì

  • (13/09/2021)
  • 1
 • Bài 6 : Liên minh Châu Âu

  • (16/09/2021)
  • 1
 • Bài 7: Liên bang Nga

  • (20/09/2021)
  • 1
 • Bài 8: Nhật Bản

  • (23/09/2021)
  • 1
 • Bài 9: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

  • (27/09/2021)
  • 1
 • Bài 10: Khu vực Đông Nam Á - Phần 1

  • (30/09/2021)
  • 1
 • Bài 11: Khu vực Đông Nam Á - Phần 2

  • (04/10/2021)
  • 1
 • Bài 13: Thực hành các kĩ năng Địa lí – Phần 1

  • (07/10/2021)
  • 1
 • Bài 14: Thực hành các kĩ năng Địa lí – Phần 2

  • (11/10/2021)
  • 1

Môn Giáo dục công dân

Chuyên đề 2: Thực hiện pháp luật


Chuyên đề 3: Công dân bình đẳng trươc pháp luật


 • Bài 7: Pháp luật có công bằng cho người dân.

  • (20/05/2021)
  • 1

Chuyên đề 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.


 • Bài 8 : Quyền bình đẳng của công dân trong hôn nhân và gia đình

  • (24/05/2021)
  • 1
 • Bài 9: Quyền bình đẳng của công dân trong lao động

  • (27/05/2021)
  • 1
 • Bài 10: Quyền bình đẳng của công dân trong kinh doanh

  • (31/05/2021)
  • 1
 • Bài 11: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 1 đến chuyên đề 4

  • (03/06/2021)
  • 1

Chuyên đề 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.


 • Bài 12: 54 dân tộc anh em ở Việt Nam có quyền bình đẳng không?

  • (07/06/2021)
  • 1
 • Bài 13: Tôn giáo ở Việt Nam: vấn đề nhạy cảm.

  • (10/06/2021)
  • 1

Chuyên đề 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản


Chuyên đề 7 : Công dân với các quyền dân chủ


 • Bài 19: Khi nào công dân có quyền bầu cử và ứng cử?

  • (01/07/2021)
  • 1
 • Bài 20: Muốn tham gia quản lý nhà nước và xã hội công dân phải làm gì? Khi nào thì khiếu nại ? Khi nào thì tố cáo ?

  • (05/07/2021)
  • 1
 • Bài 21: Những câu hỏi cần lưu ý khi học các quyền dân chủ cơ bản của công dân

  • (08/07/2021)
  • 1

Chuyên đề 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân


 • Bài 22: Quyền học tập và quyền sáng tạo của công dân

  • (12/07/2021)
  • 1
 • Bài 23: Quyền phát triển của công dân

  • (15/07/2021)
  • 1

Chuyên đề 9 : Pháp luật với sự phát triển của đất nước


 • Bài 24: Pháp luật với sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực kinh tế.

  • (19/07/2021)
  • 1
 • Bài 25: Pháp luật với sự phát triển của đất nước trong các lĩnh vực xã hội.

  • (22/07/2021)
  • 1
 • Bài 26: Pháp luật với sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

  • (26/07/2021)
  • 1
 • Bài 27: Pháp luật với sự phát triển của đất nước trong lĩnh vực an ninh quốc phòng.

  • (26/07/2021)
  • 1
 • Bài 28: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 7 đến chuyên đề 9

  • (29/07/2021)
  • 1
 • Bài 29: Hướng dẫn ôn tập nội dung chuyên đề 7 đến 9 (bài tập)

  • (02/08/2021)
  • 1
 • Bài 30: Ôn tập tổng hợp phần lớp 12

  • (05/08/2021)
  • 1

Chuyên đề 10: Công dân với kinh tế


 • Bài 1: Phát triển kinh tế: Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay?

  • (09/08/2021)
  • 1
 • Bài 2: Sản xuất kinh doanh hàng hóa: Thương trường như chiến trường.

  • (12/08/2021)
  • 1
 • Bài 3:Quy luật giá trị: bàn tay vô hình của nền kinh tế.

  • (16/08/2021)
  • 1
 • Bài 4: Cạnh tranh: người thành công, kẻ thất bại.

  • (19/08/2021)
  • 1
 • Bài 5: Có cầu ắt có cung.

  • (23/08/2021)
  • 1
 • Bài 6: Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước: Việt Nam đang ở đâu?

  • (26/08/2021)
  • 1
 • Bài 7: Kinh tế thị trường định hướng XHCN: Một hướng đi táo bạo hay con đường gây tranh cãi ?

  • (30/08/2021)
  • 1

Chuyên đề 11: Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội


 • Bài 8: Chủ nghĩa xã hội: mô hình xã hội lý tưởng của nhân loại trong tương lai.

  • (06/09/2021)
  • 1
 • Bài 9: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam: nhà nước của dân, do dân và vì dân.

  • (09/09/2021)
  • 1
 • Bài 10: Nền dân chủ XHCN và nền dân chủ TBCN: dân chủ nào cho chúng ta?

  • (13/09/2021)
  • 1
 • Bài 11: Dân số đông-thất nghiệp nhiều.

  • (16/09/2021)
  • 1
 • Bài 12: Vì sao có rừng vàng, biển bạc mà Việt Nam vẫn nghèo?

  • (20/09/2021)
  • 1
 • Bài 13: Giáo dục- khoa học, công nghệ và văn hoá: cái nào là quốc sách hàng đầu?

  • (23/09/2021)
  • 1
 • Bài 14: Quốc phòng và an ninh: Bảo vệ vòng trong và trấn giữ vòng ngoài.

  • (27/09/2021)
  • 1
 • Bài 15: Đối ngoại trong thời kỳ mới: VN sẵn sàng làm bạn với thế giới.

  • (30/09/2021)
  • 1
Giới thiệu giáo viên
Lê Thị Thu Hương
Lê Thị Thu Hương -

Câu nói truyền cảm hứng cho HS: Sự học là vô cùng, nhưng đừng vì vậy mà không học. Hãy lựa chọn cách học phù hợp với hoàn cảnh của mình mới là người biết học!

- Giáo viên Trung học cao cấp
- Giải Nhất giáo viên dạy giỏi môn Lịch sử thành phố Hà Nội
- Tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia
- Vừa nghiên cứu vừa giảng dạy các lĩnh vực : Lịch sử, văn hóa, tôn giáo cho mọi đối tượng: học sinh, sinh viên và cả người đi làm.

 

Trần Văn Năng
Trần Văn Năng -

Thầy thổi một luồng gió mới vào những bài học với nhiều sắc thái cảm xúc giúp các em ý thức về bản thân và nhận thức về trách nhiệm của mình đối với bản thân, GĐ và XH.

Hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy môn GDCD bậc THPT

Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà -

Cung cấp kiến thức một cách đầy đủ, chi tiết, trực quan thông qua bản đồ để giải thích những hiện tượng tự nhiên giúp học sinh dễ hình dung và dễ tiếp thu kiến thức.

- Cung cấp kiến thức một cách đầy đủ, trực quan giúp học sinh có cái nhìn tổng thể về kiến thức Địa lí.
- Tập trung vào những đơn vị kiến thức thường gặp trong bài thi hoặc những phần kiến thức, dạng bài học sinh dễ mắc sai lầm và phương pháp học, phân biệt các đơn vị kiến thức đó như: dân cư và sự phân bố dân cư; sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các ngành kinh tế; phân biệt các dạng biểu đồ, kĩ năng sử dụng Atlat; kĩ năng nhận xét bảng số liệu và biểu đồ.
- Hướng dẫn phương pháp làm những câu hỏi trắc nghiệm theo từng chuyên đề bám sát cấu trúc đề thi.


Group học tập

Group Luyện thi tốt nghiệp THPT tổ hợp Khoa học xã hội

https://www.facebook.com/groups/HOCMAI.LopVanKHXH2003/